Tiki in colour

Tiki on the Motu The Farm (1) The Farm (2) The Farm (3) The Farm (4) The Farm (5) DSC_0028 DSC_0043 DSC_0058 DSC_0028 DSC_0043 DSC_0058 DSC_0026 05 (25) 05 (26)